/Files/images/47203.gif Методична робота в закладі дошкільної освіти ґрунтується на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням професійної та особистої зрілості педагогів.

Методична робота - це систематична колективна й індивідуальна діяльність педагогічних кадрів, спрямована на підвищення їх науково-теоретичного, загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки й професійної майстерності.
Методична робота в ЗДО - це цілісна, заснована на досягненнях науки й педагогічного досвіду, на конкретному аналізі навчально-виховного процесу система взаємозалежних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації й професійної майстерності кожного вихователя (включаючи заходи щодо керування професійною самоосвітою, самовихованням, самовдосконаленням педагогів), на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу ЗДО в цілому, а в остаточному результаті на вдосконалювання навчально-виховного процесу, досягнень оптимального рівня виховання й розвитку конкретних дітей.

Переглянути орієнтовний розподіл організованої діяльності дошкільників тут

Зміст методичної роботи реалізується через такі форми:

Колективні:

 • інструктивно-методичні наради;
 • педагогічні ради;
 • педагогічні читання;
 • теоретичні семінари;
 • семінари-практикуми;
 • колективні перегляди освітнього процесу.

Групові:

 • методичні об'єднання вихователів дошкільних груп;
 • консультації.
 • робота творчих груп;

Індивідуальні:

 • наставництво;
 • самоосвіта;
 • взаємовідвідування;
 • робота над проблемними питаннями;
 • атестація.

Кiлькiсть переглядiв: 0